ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ |ನಿಂಗ್ಬೋ ಶ್ಯೂರ್ ಪೇಪರ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ISO14001

ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ISO9001

Achiievemeint awarid

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ RSP_ CERT_ FSC_ COC_ NEWSPAPERING_ 004920_ 20_e

FSC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿಂಗ್ಬೋ ಪತ್ರಿಕೆ 005882 v1.0

ISO09001

ISO14001