ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಕಾರ್ಖಾನೆ

IMG_4128
IMG_4129

ಉತ್ಪಾದನೆ

Production (1)
Production (2)
Production (3)
Production (4)
Production (5)
Production (6)
Production (7)
Production (8)

ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ

Quality Testing (1)
Quality Testing (2)
Quality Testing (3)
Quality Testing (4)
Quality Testing (5)
Quality Testing (6)

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಗಿದಿದೆ

Finished Product (1)
Finished Product (2)
21 (4)
21 (5)

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು